Lozan Antlaşması’ın Gizli Protokolları

2014-12-31 21:18:00

Emperyalist ve sömürgeci devletlere Hilafet’in kaldırılacağı sözü verilmiştir. LOZAN barış müzakereleri esnasında emperyalist devletlerle Türkiye arasında çok çetin tartışmalar olmuştu. Galip, sömürgeci, emperyalist büyük devletler Türkiye’nin bir İslam devleti olmasını istemiyorlardı. O tarihte devletin Medenî Kanunu, Hanefî fıkhına göre hazırlanmış olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye idi. Diğer kanunlar da, yüzde yüz uygun olmasa bile temelde İslam’a ve fıkha aykırı değildi. Avrupa Düvel-i Muazzaması, ülkemizdeki yabancıların İslam hukukuna tâbi olmalarını kabul etmek istemiyordu. Lozan müzakerelerinin birinci kısmında Türk delegasyonu başkanı İsmet Paşa, İslam hukukunu ve fıkhını hararetle savunmuştu. Müzakereler bu yüzden çıkmaza girmiş, kopma derecesine gelmişti. İşte bundan sonra Türkiye Başhahamı Hayim Nahum Efendi devreye girmiş, büyük devletlerin başkentlerine gitmiş, birtakım gizli müzakereler yapmıştı. Hayim Nahum’un delege sıfatıyla içinde bulunduğu Türk heyeti bundan sonra Lozan anlaşmasını imzalamış ve ABD hariç bütün büyük devletler bunu imzalamışlardı. Birtakım rivayetler –yüksek sesle olmasa bile- yıllardan beri söylenir ve yazılır: (1) Lozan’ın gizli protokolleri vardır. (2) Emperyalist ve sömürgeci devletlere Hilafet’in kaldırılacağı sözü verilmiştir. (3) Hilafetle birlikte İslam hukuku, Şeriat kanunları da kaldırılacak, (4) Onların yerine Avrupa kanunları konulacaktır. (5) Müslüman kadınlar açılacaktır. (6) Arap-İslam yazısı bırakılacak, Latin-Frenk yazısı alınacaktır. (7) Türkiye İslam ve Türk dünyası ile ilgilerini kesecek, Avrupa medeniyetine yönelecektir. 1923’ten bu yan... Devamı