Ezan ve Ezan Duası

2014-02-25 04:40:00

EZAN VE EZAN DUASI

Ezán-ı Muhammedí´nín Kelìmelerì 
Ezanın Sözleri Nasıldır? Ezanın sözleri ve bu sözlerin kısaca manaları şöyledir 

 

Allâhu Ekber Allâhu Ekber

Allah en büyük ve en yücedir

Allâhu Ekber Allâhu Ekber

 

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah

Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehâdet ederim

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah

 

Eşhedü enne Muhammeder-Rasûlüllah

Muhammed'in (asm) O'nun Resûlü olduğuna da şehâdet ederim

Eşhedü enne Muhammeder-Rasûlüllah

 

Hayye ale's-Salâh

Haydin namaza!

Hayye ale's-Salâh

 

Hayye ale'l-Felâh

Haydin kurtuluş ve felâha!

Hayye ale'l-Felâh

 

Allâhu Ekber Allâhu Ekber

Allâh en büyük ve en yücedir.

Lâ ilâhe illâllah

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur
Allâhu Ekber Allâhu Ekber. اللّهُاَكْبَرُاللّهُاَكْبَرُ 
Allâhu Ekber Allâhu Ekber. اللّهُاَكْبَرُاللّهُاَكْبَرُ 
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah اَشْهَدُاَنْلااِلَهَاِلاَّاللّهُ 
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah اَشْهَدُاَنْلااِلَهَاِلاَّاللّهُ 
Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah اَشْهَدُاَنَّمُحَمَّدَاًرَسُولُاللّه 
Eşhedü enne Muhammeder-Resûlüllah اَشْهَدُاَنَّمُحَمَّدَاًرَسُولُاللّه 
Hayye ale's-Salâh حَىَّعَلَىالصَّلاةِ 
Hayye ale's-Salâh حَىَّعَلَىالصَّلاةِ 
Hayye ale'l-Felâh حَىَّعَلَىالْفَلاحِ 
Hayye ale'l-Felâh حَىَّعَلَىالْفَلاحِ 
Allâhu Ekber Allâhu Ekber اَللّهُاَكْبَرُاللّهُاَكْبَرُ 
Lâ ilâhe illâllah لااِلَهَاِلاَّاللّهُ 


"Allah en büyük ve en yücedir. Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehâdet ederim. Muhammed'in (asm) O'nun Resûlü olduğuna da şehâdet ederim. Haydin namaza! Haydin kurtuluş ve felâha! Allâh en büyük ve en yücedir. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur." Öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde ezan bu şekilde okunur. Sadece sabah namazında Hayye ale'l-Felâh dendikten sonra iki kere de: Es-Salâtü hayrün mine'n-nevm: Namaz uykudan hayırlıdır, denilir. Bu ilâveyi Peygamberimiz Hz. Bilâl'e emretmiştir. Uyku dünya rahatını, namaz ukbâ saâdetini te'min ettiğinden ve ukba rahatı, dünya rahatından efdal olduğundan böyle denmiştir. Sabah namazının kazası için okunan ezanda bu ilâvenin söylenmesinde ihtilâf vardır.

EZÂN:Bildirmek. Namaz vakitlerini bildirmek, müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde belli olan Arabca kelimeleri sırası ile okumak. 
Her kim yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezân, sol kulağına da ikâmet okursa, ümmü sıbyan denilen havâle hastalığından korunmuş olur. (Hadîs-i şerîf-İhyâ) 
Ezân okumak, hicretin birinci senesinde Medîne'de başladı. Eshâb-ı kirâmdan (Peygamber efendimizin mübârek arkadaşlarından) Abdullah bin Zeyd bin Sa'lebe ve hazret-i Ömer rüyâda ezân okunmasını görüp Peygamber efendimize bildirdiler. Peygamberimiz; "İnşâallah hak, gerçek bir rüyâdır. O kelimeleri Bilâl'e öğretin okusun" buyurdu. (Serahsî, İbn-i Âbidîn) 
Ezân sesini duyduğunuzda müezzinin (ezân okuyan kimsenin) dediği gibi siz de söyleyin. (Hadîs-i şerîf-Buhârî) 
Ezânın tercemesini okumak, ezân olmaz. Manâsı anlaşılsa da başka dillerle okunmaz. (İbn-i Âbidîn) 
Ezân, câmi, fıkıh kitapları gibi İslâmiyet'in kıymet verdiği şeyleri aşağılamak küfürdür. (M. Hâdimî) 
EZAN DUASI 
"Allahumme Rabbe hazihi'd - da'veti't - tâmmeh. Vessalâtil kâimeh. Âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete ve'dderaceter rafî ah. Veb ashu makamen Mahmûdenillezî va adteh. inneke lâ tuhliful mîâd ...

Bu duânın meâli Şöyledir: 
"Allâhım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O'nu, kendisine va'd buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Şüphe yok ki, sen va'dinden dönmezsin." 

0
0
0
Yorum Yaz