Civcivlerin Cinsiyetini Öğrenme Metodu

2006-06-23 09:17:00

Erkek ve dişi civcivleri tanıyabilmek için 4 metot uygulanmakta olup bunlar:

1.Silver(beyaz) ve Gold(açık sari-kahverengi) Metot: Yetiştirici firmalar tüy rengini (olusmasý) determine eden genlerden Silver(beyaz) ve gold (açık sari-kahverengi)'u kullanıp erkeklerde sadece fenotipik olarak beyazın görünmesi dişilerde ise sadece kaverenginin görünmesi şeklinde.

2.Barred(çubuklu) ve Non-barred(çubuksuz) Metod:Yetiştirici firmalar siyah tavuklarda tüy rengini (oluşması) determine eden genlerden barred(çubuklu) ve non-barred (çubuksuz) 'u kullanıp erkek civcivlerin kafasının  sadece fenotipik olarak siyah görünmesi dişi civcivlerin ise siyah rengin üzerinde beyaz bir bölgenin bulunması şeklinde.

3. Hızlı ve Yavaş Tüylenme Metot: Yetiştirici firmalar kanatlardaki tüylenmenin hızını (etkileyen) determine eden genlerden yavaş ve hızlıyı kullanıp erkek civcivlerin birinci kanat tüylerinin yavaş dolayısıyla kısa görünümlü, dişilerde ise birinci kanat tüylerinin hızlı dolayısıyla uzun  görünümlü olması şeklinde.

4. Bir diğer Metot ise Cloaca (Yumurta kanalının sonu)nın anatomik yapısıyla ilgili olup en çok kullanılan metodudur. Tecrübe ve gerektirir.
Bir günlük civcivin ters çevrilip "Cloaca(yumurta kanalı)" daki alt kısımda yuvarlak görünüm erkek, daha yayvan ve sekil olarak 120 derecelik bir daire parçasını andıran yapı ise dişi olarak kabul edilir. Tecrübeli ve kabiliyetli bir kişi için başarı %99 dur.
Kaynak:Şahin Çadırcı

* Eğitimler için öncelikle, Tarım İl-İlçe ya da en yakın   üniversiteler veya bazen firmalar yardımcı olabilir.

29
0
0
Yorum Yaz